จองห้องพัก หรือ ติดต่อสอบถาม
โทร: 098-424-4452, 098-424-4453 , 082-280-3438

บ้านแฝด

 

เรือนรู้ใจ & เรือนนอกใจ
(บ้านแฝด Deluxe Size 2 ห้องนอนในหลังเดียวกัน)

thumb_laijai

รายละเอียด : บ้านแฝด Deluxe Size (บ้านแฝด ขนาดใหญ่)
มี 2 ห้องนอน (ห้องน้ำในตัว)แต่ละห้อง ตกแต่งสไตล์แตกต่างกัน และมีดาดฟ้าบนเรือน
เรือนรู้ใจเป็นเตียง King Size,
เรือนนอกใจ เป็นเตียงคู่ Twin Bed
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ทั้งหมด 4 ท่าน
(2ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน และเสริมได้ห้องละ 2 ที่นอน พร้อมอาหารเช้า)

พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)

 

เรือนรู้ใจ

เรือนนอกใจ

 


 

เรือนสุขใจ & เรือนพอใจ
(บ้านแฝด Deluxe Size 2 ห้องนอนในหลังเดียวกัน)

thumb_porjai

รายละเอียด : บ้านแฝด 1 หลังมี 2 ห้องนอน (ห้องน้ำในตัว)แต่ละห้อง ตกแต่งสไตล์แตกต่างกัน มีดาดฟ้าบนเรือน
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ทั้งหมด 4 ท่าน (2ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน)

พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)

 

เรือนสุขใจ

เรือนพอใจ

 


 

เรือนมีใจไฮ้ & เรือนไฮ้ใจ
(บ้านแฝด Deluxe Size 2 ห้องนอนในหลังเดียวกัน)

thumb_meejaihai

รายละเอียด : บ้านแฝด 1 หลังมี 2 ห้องนอน (ห้องน้ำในตัว)แต่ละห้อง ตกแต่งสไตล์แตกต่างกัน มีดาดฟ้าบนเรือน
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ทั้งหมด 4 ท่าน (2ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน)

พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)

 

เรือนมีใจไฮ้

เรือนไฮ้ใจ

 


 

เรือนมีเผลอใจ & เรือนหลายใจ
(บ้านแฝด Deluxe Size 2 ห้องนอนในหลังเดียวกัน)

thumb_laijai2

รายละเอียด : บ้านแฝด 1 หลังมี 2 ห้องนอน (ห้องน้ำในตัว)แต่ละห้อง ตกแต่งสไตล์แตกต่างกัน มีดาดฟ้าบนเรือน
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ทั้งหมด 4 ท่าน (2ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน)

พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)

 

เรือนเผลอใจ

เรือนหลายใจ

 


 

เรือนคู่ใจ1 & เรือนคู่ใจ2
(บ้านแฝด 2 ห้องนอนในหลังเดียวกัน)

thumb_kujai

รายละเอียด : บ้านแฝด 1 หลังมี 2 ห้องนอน (ห้องน้ำในตัว)แต่ละห้อง ตกแต่งสไตล์แตกต่างกัน มีดาดฟ้าบนเรือน
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ทั้งหมด 4 ท่าน (2ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน)

พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)

 

เรือนมีคู่ใจ1

เรือนคู่ใจ2