จองห้องพัก หรือ ติดต่อสอบถาม
โทร: 098-424-4452, 098-424-4453 , 082-280-3438

อาคารสัมมนา / อาคารพักรวม 50 ท่าน

 

อาคารใจรัก (เรือนสัมมนา)

รายละเอียด : ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถใช้จัดงานสัมมนาได้ และห้องนอนรวมขนาดใหญ่สำหรับการพักเป็นหมู่คณะ
จำนวนคน/ ห้อง : สามารถพักได้ 45-50 ท่าน
แยกได้ 2 ห้องนอน (ห้องละ 25 ท่าน)

สำหรับที่พัก ราคาคิดเป็นท่าน พร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)
สำหรับการสัมมนา คิดเป็นรอบการสัมมนา

ภาพประกอบเพิ่มเติม