จองห้องพัก หรือ ติดต่อสอบถาม
โทร: 098-424-4452, 098-424-4453 , 082-280-3438

บ้านพัก 4 ท่าน

เรือนใจปรารถนา

thumb_jaiprarodna

รายละเอียด : บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ มี 2 เตียง พื้นที่กว้างขวาง มี 2 เตียง
จำนวนคน/ ห้อง : พักได้ 4 ท่าน (เสริมได้ 2 ที่ พร้อมอาหารเช้า)

พร้อมอาหารเช้าแบบ American Breakfast

ภาพประกอบเพิ่มเติม