จองห้องพัก หรือ ติดต่อสอบถาม
โทร: 098-424-4452, 098-424-4453 , 082-280-3438

บ้านพัก 8-10 ท่าน

เรือนใจเดียว

รายละเอียด : บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์ญี่ปุ่น มีห้องน้ำด้านนอก จำนวน 3 ห้อง
จำนวนคน/ ห้อง : 8-10 ท่านพร้อมอาหารเช้า (American Breakfast)ภาพประกอบเพิ่มเติม